in

CožeCože To LáskujuTo Láskuju To je prčaTo je prča

Tak a máte po srandě holoto žebrácká.

Zákaz žebrání v Přerově

Žebrání se v Přerově zakazuje a to ode dneška. (21.9.2023)

Žebrání se zakazuje na území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma.

Také u autobusového a vlakového nádraží a v okruhu sto metrů od obchodních domů, středisek, obchodů, škol a školských zařízení. 

Vyhlášku schválili zastupitelé na začátku září.

Její dodržování budou kontrolovat strážníci a policisté.

Opatření nemůže být plošné, ale jen v určitém rozsahu, tedy tam, kde to narušuje veřejný pořádek,“ řekl na zastupitelstvu primátor. 

Město chce zajistit pořádek především před nákupními centry, u nádraží ale i na prostranství u škol. Někteří ze zastupitelů chtěli místa rozšířit o parky a hřiště, město se otázce rozšíření lokalit bude věnovat na prosincovém zasedání zastupitelstva po konzultaci s ministerstvem vnitra.

Podle městských strážníků jsou nejčastějšími oběťmi žebrání děti a starší občané.

Žebráním se podle Jany Hrubé (právnička města) rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou.

Situaci na problematických místech řeší město i za pomoci takzvané suché vyhlášky, která vyznačuje zóny, kde je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti. Vyhláška v Přerově platí od listopadu 2011 a pokrývá už téměř celé město.  Věděli jste o tom?

Zákaz žebrání se nemá vztahovat na studenty, kteří mají poslední zvonění, z vyhlášky je vyjmuto i vybírání milodarů členy řeholních řádů a vybírání peněz při veřejné sbírce nebo v souvislosti s pouliční uměleckou produkcí.

Žádná vyhláška nemá smysl, pokud nebude vymáhána.

Doufejme také, že se Přerov nestane brzy městem plným “pouličních umělců”. Vyhláška se totiž nevztahuje na pouliční uměleckou produkci. 

žebrání v Přerově

Ohodnotit

Lavičky na náměstí Svobody v Přerově byly odstraněny

Lavičky na náměstí Svobody v Přerově byly odstraněny kvůli “vandrákům”

pěšky do školy

Děti prý vyrazí do školy pěšky napsala paní Uvírová.