in

Blokové čištění, noční můra ve městě, kde se nedá zaparkovat i když se žádné čištění neprovádí.

Blokové čištění Přerov

Žádáme tímto všechny řidiče, aby svá vozidla, v den blokového čištění příslušné ulice, přeparkovali a umožnili tak řádné vyčištění komunikací a ostatních ploch.

Jistě každý chápe, že město je potřeba čistit a uklízet a většinou lidé nenechávají svá auta schválně zaparkovaná na ulicích které se budou uklízet. 

Pro dopravní značení jsou použity značky Zóna s dopravním omezením a Konec zóny s dopravním omezením.

Omezení vyplývající z této dopravní značky končí dopravní značkou Konec zóny s dopravním omezením.

Co to znamená? Pokud řidič při jízdě mine dopravní značku , která označuje zónu s dopravním omezením, je povinen toto dopravní omezení respektovat do té doby, dokud neprojede kolem dopravní značky, která ukončuje jeho platnost. (Co když ale řidič takovouto značku nemine? (Kolem ní prostě neprojede) V mnoha případech tak tomu může být.)

Tato značka se neumisťuje na každou ulici, parkoviště apod. Nevztahuje se na ni ani ukončení platnosti za nejbližší křižovatkou.

Co když jste nepřeparkovali ze závážných důvodů?

Pokud majiteli vozidla bránila v přeparkování nemoc, hospitalizace či další důvody, má možnost v rámci správního řízení doložit své tvrzení a správní orgán by při řešení přestupku měl k těmto důvodům přihlédnout.

Může být použitá značka zákaz stání a zákaz zastavení?

Při blokovém čištění může být užito značení B29 s dodatkovou tabulkou i značení B28 s dodatkovou tabulkou. Podle zákona obojí je možné a může tedy být použita značka jak zákaz stání, tak zákaz zastavení.

Komentáře k blokovému čištění v Přerově na Facebooku.

Komentáře k blokovému čištění v Přerově

Blokové čištění komunikací v Přerově bude v roce 2024 probíhat v době od 7:00 do 14:00 hodin dle uvedeného harmonogramu 

V Přerově na tom nejsme asi zas tak špatně, máme to jenom od 7 do 14 hodin.

Ve městě Most tam jsou přeborníci, tam vám zakážou parkovat na 10 hodin.

blokové čištění

Jak se provádí blokové čištění třeba v New Yorku? 

Ulice jsou označeny trvalými značkami umístěnými na každé straně ulice.Tyto značky zobrazují dny a časy, kdy je parkování zakázáno z důvodu čištění ulic.

A pozor, uklízí se pouze jen jedna strana ulice.

Značky obvykle ukazují, která strana ulice je ve které dny uklízena. Například zákaz parkování úterý 8:30 – 10:00 na jedné straně a zákaz parkování pondělí 8:30 – 10:00 na straně druhé.

Pokud s vozidlem v době úklidu neodjedete, může vám být udělena pokuta až 65 dolarů.

Všimněte si zejména času, který mají na to, aby ulice byla uklizená. Nemají na to celý den. Maximálně tak tři hodiny, záleží na tom jaká ulice a podle různých okolností. Někde na to mají jenom hodinu a půl, jak můžete vidět na fotkách.

New York značky blokové čištění ulic
New York značky blokové čištění ulic 2

Po dobu blokového čištění  jedné strany, se parkuje na straně druhé. Pokud to šířka ulice dovolí, parkuje se dvojitě. (Double parking)

Parkování na druhé straně vozovky když se druhá strana čistí.

Blokové čištění v New Yorku.

Ohodnotit

Pavel Košutek člen zastupitelstva za ANO

Košutek ANO:  Pořádání automobilových závodů posilují schopnost Ruska vést zločinou agresi proti Ukrajině.

Mgr. Jana Žouželková personální audit od 31.5.2024

Sociální služby města Přerova, personální audit bude probíhat od 31.5.2024, případ šikana zaměstnanců a bossing.