in

SmutnéSmutné

Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově

budova Magistrátu v Přerově

Přátelé, občané města Přerova a jeho místních částí, zásadním bodem mimořádného jednání zastupitelstva města Přerova, dne 9.10.2023, byla veřejná zakázka „TGM 16″ – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“ – schválení výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy.

V průběhu samotného jednání zazněly ze strany opozičních zastupitelů jasně definované připomínky, které se v zásadě linou po celou dobu, kdy vedení města ( ANO, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ), představilo svůj záměr. Už v minulém volebním období zástupci SPD navrhli, aby se občané města Přerova mohli vyjádřit v rámci místního referenda. Tento návrh byl vedením města zamítnut. Z našeho pohledu se to jeví jako zásadní chyba. Především s ohledem na ekonomickou náročnost projektu a výši vynaložených finančních prostředků.

Bohužel se tímto zastupitelé města Přerova rozdělili na dva tábory, kterým se jen těžko hledala společná řeč. Budiž to memento pro všechny, kteří budou řešit budoucnost hotelového domu Strojař. Zástupci opozice byli doslova „nepřítomni“ všech zásadních kroků při realizaci koalicí prosazovaného záměru. Není tudíž tak zcela pravda jak uvádí autorka článku zde, že opozice svůj názor nevyjádřila. Cituji : „I přes výhrady opozice, které vadilo, že do výběru dodavatele stavby nemohla promluvit, návrh prošel a pro zvedlo ruku třiadvacet přítomných. Velká část opozice při hlasování odpojila své karty a svůj názor tak nevyjádřila.“ Právě vytažením hlasovacích karet jsme jako zastupitelský klub SPD Přerov, vyjádřili to, jak celý proces vnímáme, byli jsme „nepřítomni“.

Vládnoucí staronová koalice ( ANO, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ) využívala, využívá a využívat bude své většiny, která vzešla z výsledků komunálních voleb. Nám nezbývá než respektovat, že vítězné hnutí ANO si za své partnery vybralo představitele vládních stran, zcela v rozporu s předvolební rétorikou ( komunální volby jsou referendem o vládě ). Takto jsou nastavena pravidla a my jako ryzí demokraté, je respektujeme.

Nyní nám všem nezbývá než doufat, že všechny argumenty a garance, které nám opozičním zastupitelům a především občanům města Přerova dává vládnoucí koalice dojdou naplnění. Společně věřme, že nedojde k rapidnímu navýšení předpokládané ceny, díky očekávaným vícepracím, jelikož mnozí z nás ještě neztratili paměť.

Závěrem, přes všechny připomínky a obavy s tímto projektem spojené, bychom rádi poděkovali všem zaměstnancům magistrátu města Přerova, kteří se podíleli na přípravě materiálů a, že jich bylo. Děkujeme.

Za zastupitelský klub SPD Přerov

Dan Chromec , Pavel Svozil, Petr Maus, Ing. Miloslav Skládal

Ohodnotit

Hledaný Kubeš z Přerova

Kdyby to nebylo tragické, bylo by to komické.

členové komise7

Členové komise kteří za vás rozhodli, jak bude vypadat budova na náměstí TGM 16.