in

Sociální služby města Přerova, personální audit bude probíhat od 31.5.2024, případ šikana zaměstnanců a bossing. 

Mgr. Jana Žouželková personální audit od 31.5.2024

Od 31.5.2024 bude v městské organizaci SSMP (Sociální služby města Přerova) probíhat personální audit, a to dle podepsané Smlouvy o dílo a poskytnutí služeb ze dne 15.5.2024 mezi Statutárním městem Přerovem a společností, která bude provádět personální audit. To, že pan primátor Ing. Vrána (ANO) a jeho náměstek JUDr. Lichnovský (ANO) opět tak nějak „zapomněli“ na svůj slib a dohodu, kterou jsme všichni společně udělali na naší osobní schůzce s bývalými ale i současnými zaměstnanci a dle jejich požadavku jsme ještě dodali všechny potřebné podklady, to už asi začíná být nějakým standardem.Tak nějak se zapomíná v nepříjemných záležitostech. Do auditu ale i do smlouvy o personálním auditu měli být zapojeni i bývalí zaměstnanci, kteří podali Čestná prohlášení včetně Souhlasů se zpracováním osobních údajů, které po nás vedení města požadovalo. Přesto se na tyto bývalé zaměstnance ve Smlouvě zapomnělo – nejspíš nesmí být slyšet jejich zkušenosti z působení v SSMP pod vedením Mgr. Žouželkové.

Vedením SSMP včetně některých pracovnic se údajně šíří po domově nepravdivé informace o tom, že personální audit bude probíhat pouze 31.5.2024.

Tímto bych chtěl sdělit všem zaměstnankyním a zaměstnancům celých SSMP, že audit „začíná probíhat“ 31.5.2024 a věřte, že ať by byla tato agentura sebelepší, tak za jeden den rozhodně nemůže udělat objektivní personální audit. Personální audit se týká všech zaměstnankyň a zaměstnanců SSMP, takže na DS, Jeslích, Denním pobytu ale i celé pečovatelské služby na jednotlivých domovech.

Jakékoli, (z mého pohledu) zastrašování nebo podávání zavádějících informací ze strany vedení a určitých pracovníků SSMP by nemělo nikoho ovlivnit. Všichni jsme dospělí, s vlastním rozumem, názorem a přirozeným intelektem, kdy dokážeme rozlišit, co může být pravda a co lež.

To že některým zaměstnancům byly přislíbeny další a letos již několikáté odměny v červenci, to je v pořádku a nejspíš si je zaslouží (dle mého je to u spousty z nich jen za věrnost, u nových zaměstnanců to může být jen póza k nákupu přízně, protože už víme, jakým způsobem, a hlavně jakou metodou byly v březnu tohoto roku sbírány podpisy na podporu ředitelky), ale to, že se nakonec opět udála změna i v termínu odměny. Nakonec nebude v červenci ale hned v červnu po personálním auditu, tak to už stojí také za pozornost, jak úsměvné ale zároveň výstižné.

Závěrem bych chtěl všem pracovnicím a pracovníkům SSMP vzkázat:

Všichni jste a budete součástí personálního auditu. Všichni máte právo (z mého pohledu i povinnost) odpovídat na dotazy v personálním auditu. Přistupujte k tomu prosím zodpovědně, nebojte se napsat nebo říci své zkušenosti a poznatky. Hlavně odpovídejte tak, ať si zachováte svou lidskou hrdost, důstojnost ale hlavně tak, ať se nemusíte sami za sebe stydět.

Děkuji, Daniel Macháň.

Daniel Macháň
Ing. Daniel Macháň

Ohodnotit

Blokové čištění Přerov

Blokové čištění, noční můra ve městě, kde se nedá zaparkovat i když se žádné čištění neprovádí.

poškrábaná auta Přerov

Rozmohl se nám v Přerově takový nešvar, poškrábaná auta!