in

SmutnéSmutné To mě štveTo mě štve

Nekácejte, přesazujte!

Borovice černá a jedle ojíněná, krásné zdravé stromy, které mají být pokáceny.

V dnešní době již existují technologie, kdy se dají přesadit i vzrostlé stromy.  Nemusí se tedy příroda zničit tím, že se zbytečně kácí krásné zdravé vzrostlé stromy. 

Zařízení je vybaveno hydraulickými rýči, které se zasunou do půdy kolem stromu. Tyto lopaty jsou schopny vyhloubit velký kořenový bal, který obsahuje dostatečný objem půdy a kořenů, aby strom přežil přesazení.

Jakmile je kořenový bal vyhlouben, stroj zvedne strom a přepraví ho na nové stanoviště. Hydraulický systém zajišťuje, že strom je během přepravy stabilní a nehrozí mu poškození.

Na novém stanovišti je předem vyhloubená jáma  stejným strojem. Strom je pak pečlivě umístěn do této jámy a zasypán půdou. Je důležité zajistit, aby strom byl pevně zasazen a dobře zavlažován.

Prodloužení parkoviště v ulici malá Trávnická v Přerově je jistě dobrý počin ve městě kde není dostatek parkovacích míst. 

V období od 18. října do 1. listopadu 2022 se obyvatelé domů na adresách Malá Trávnická 1, 3 a 5 zúčastnili hlasování o úpravách veřejného prostranství v této oblasti. Cílem hlasování bylo získat souhlas nebo nesouhlas obyvatel s plánem na rozšíření stávajícího parkoviště a možností vybudování polozapuštěných garáží mezi těmito budovami. Hlasování probíhalo na úrovni bytových jednotek, nikoli jednotlivých obyvatel.

Hlasování se zúčastnilo 23 bytových jednotek. Pro rozšíření parkoviště hlasovalo 15 jednotek, zatímco 8 bylo proti. Na základě těchto výsledků město rozhodlo o zahájení práce na projektové dokumentaci pro revitalizaci této oblasti, především zaměřené na rozšíření a prodloužení současného parkoviště.

Bohužel jak nám oznamují úředníci, budou kvůli tomuto prodloužení parkoviště pokáceny dva krásné zdravé vzrostlé stromy. Borovice černá a jedle ojíněná.

Plán prodloužení parkoviště.

Dovolujeme si upozornit všechny zúčastněné  úředníky, kteří podepsali kácení,  že:

cena osmi až devítimetrové vzrostlé jedle ojíněné  je okolo 80 000 Kč a pětimetrové borovice černé okolo 50 000 Kč. Tyto osoby budou tedy odpovědné za způsobení škody okolo 130000Kč

Když jde stromy  přesazovat v Brně, musí to jít i v Přerově!

V případě že se vám tento přístup radnice nelíbí, obraťte se na tohoto člověka.

Ohodnotit

Kozlovice oprava silnice 2024

Super rychlá rekonstrukce silnice a chodníku v Kozlovicích.