in

Veřejná zakázka: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově. 140stránkový dokument.

Vysvětlení zadávací dokumentace

budova Magistrátu v Přerově

Zadavatel:
Statutární město Přerov
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČO: 00301825
Veřejná zakázka:
TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově
nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ
Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.
Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 5. 5. 2023

Žádost č. 1 ze dne 4. 5. 2023:
Vážení,
žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
Dotaz č. 1: V zadávací dokumentaci v bodě 6.4 Technická kvalifikace písm. b) bod 1 a 2 požaduje zadavatel doložení u osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího

 • minimálně 2 stavebních prací, které naplňují požadavky zadavatele dle odst. 6.4 písm. a) bod 1) zadávací dokumentace, a to včetně požadavku na dobu realizace a finanční objem.
  Bod 6.4. 1) 4 významné stavební práce, jejichž předmětem byla kompletní rekonstrukce stavby občanského vybavení v hodnotě
 • ve 2 případech nejméně 150 mil. Kč bez DPH/stavební práce a
 • ve 2 dalších případech nejméně 80 mil. Kč bez DPH/stavební práce,
  Zadavatel:
  Statutární město Přerov
  se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
  IČO: 00301825
  Veřejná zakázka:
  „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“
  nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Stránka 1 z 140.

Dalších 139 stránek si můžete prostudovat tady. Nebo si dokument můžete stáhnout a prostudovat později. 

Ohodnotit

autonehody střety se zvěří srnka na fotografii

Srazili jste autem srnku? Málokterý řidič ví, co má v tomto případě udělat.

K napadení došlo zde

Zastal se mladé ženy, za to ho zkopali. Policie hledá svědky.