in

Tak buřta si už v přírodě od 12. 7. 2023 neopečete, platí to až do odvolání.

Zákaz rozdělávání ohně

Na celém území Olomouckého kraje totiž platí zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně ve volné přírodě. Dále je pak zakázáno pálení klestí na zahradách či používání pyrotechniky.

Toto rozhodnutí vydal hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek na základě doporučení krajského ředitele HZS Olomouckého kraje Karla Koláříka

Omezení, která z rozhodnutí vyplývají, jsou platná od 12. 7. 2023 do odvolání. 

Důvodem vyhlášení jsou vysoké teploty, suché počasí a také možnost, že v dalších dnech, kdy mají přijít vlny tropických veder, by se mohl počet požárů ještě zvýšit.

Od začátku července se totiž zvýšil počet výjezdu hasičů v Olomouckém kraji  k požárům v přírodě. Bylo to již Celkem 12 událostí. V loňském roce za stejné období se hasilo pouze dvakrát.

Na celém území Olomouckého kraje, zejména pak v lesích, parcích, zahradách, na loukách a na zemědělských pozemcích, je až do odvolání proto zakázáno: 

 1. a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně 
 2. b) pálení klestu a zbytků po těžbě na lesních pozemcích,
 3. c) používání pyrotechnických výrobků,
 4. d) používání létajících přání, lampionů se světlem z otevřeného ohně a pochodní,
 5. e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 6. f) jízda parní lokomotivou, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 7. g) spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů

Podle zákona o lesích je obecně bez ohledu na počasí zakázáno v lesích kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Zároveň je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

Hasiči proto žádají veřejnost, aby v době vysokých teplot, nedostatku srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci, kdy je riziko vzniku požáru mnohonásobně vyšší, zákazy stanovené nařízením dodržovala.

Při porušení nařízení hrozí sankce. Při nedovoleném rozdělání ohně v lese či v jeho blízkém okolí mohou fyzické osoby dostat pokutu až do výše 15 tisíc korun. Pokud by navíc porušením některého z výše uvedených zákazů vznikl požár, může se pokuta vyšplhat až do výše 25 tisíc korun. Vznikne-li pak vlivem požáru větší škoda nebo by případně byly ohroženy další osoby, může být jednání vyhodnoceno jako trestný čin.

 • Souhlasíte se zákazem?

  • Ano
  • Ne

Ohodnotit

film Mezi živly

Film Pixaru ‚Elemental‘ Mezi živly s ‚nebinární‘ postavou se propadá v prodejích.

Kouření na balkóně Přerov

Kouření na balkóně ano nebo ne?