in

JežišmarjaJežišmarja

Tip na výlet: pračka začleněná do krajiny.

Kaple svatého Vendelína pračka začleněná do krajiny

Do krajiny je vevázána umístěním na hřebenu – avšak nikoli na vrcholu – svahu na hraně lesa, zapojením do rytmu třešňové aleje při polní cestě, svojí osou hledící na východ na obec Osek nad Bečvou s obydlím stavebníka a k vrchu Hostýnu.

Vůči přírodě vystupuje přesnou geometrií svého těla určenou Le Corbusierovým Modulorem, jeho abstrahující bílou barvou a materialitou betonu šalovaného do kmenů stromů. Vertikální kanelování stavby dané otisky kmenů tvořících bednění lze vnímat jako motiv zasvěcený přírodě, avšak stejně tak jako základní motiv lidské kultury a odvěký sakrální symbol.

Roseta východní fasády je „zasklena“ čirými a modrými skleněnými „kameny“, odpadem ze sklářských pánví, kladenými do ocelové mříže. Atmosféra vnitřního prostoru kaple je proměňována světlem, které se v průběhu dne i roku mění dle slunečního svitu a odrazu na hranách skleněných krystalů a zlacení klenby.

Jeho stěny vymalovala Hana Puchová, sochu sv. Vendelína vytesal Jiří Středa. Zvon, který mohou kolemjdoucí rozeznít, odlila zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová.

Pozoruhodná stavba – kaple sv. Vendelína. Navrhnul ji významný český architekt Petr Pelčák, jenž má na svém kontě mnoho zajímavých projektů.

Ohodnotit

Park Michalov vláček a vagóny

Pamatujete na vláček v Michalově?

Karel Kryl

Vzpomínka na Karla Kryla: Zpěvák s Kytarou