in

Informace pro pana Miloslava Dohnala, šéfa odboru majetku Přerova.

odbor majetku Přerova

Zajímavý názor který se objevil na Facebookové skupině Přerovská Drbna.


Jen pro info. Pana Miloslava Dohnala, šéfa odboru majetku jsem ve skupině „Přerováci“ upozornil, že by se v pracovní době neměl věnovat sociálním sítím a vlastní předvolební kampani, ale řešení důležitějších problémů.  Například opravě kanalizace v ulicích Gen. Janouška a Dvořákova.

Jak píše, problém je letitý. Já ho registruji minimálně od roku 2014. Co se stalo, pane Dohnale, že nás dnes v pracovní době, den před komunálními volbami, ve kterých kandidujete na třetím místě za ODS, slavnostně informujete o něčem, co mělo být opraveno už dávno? To si nás kupujete?

A k té naší diskuzi, kterou jste svévolně ukončil ve skupině „Přerováci“ a patrně se i postaral o zneviditelnění mého posledního příspěvku občanům prostřednictvím cenzora skupiny „Přerováci“. Příspěvek nakopíruji zde. Třeba to vaše voliče bude zajímat.

Text příspěvku ze dne 19.9.2022 ve skupině „Přerováci“: Pane Dohnale, v příspěvku výše (byla to diskuze ve skupině „Přerováci“) se zmiňujete o FULL servisu pro občany a najednou taková strohá odpověď? No, dohledám si to. Protože mám pocit, že odmítáte odpovědnost za špatné využívání pracovní doby, uděláme si stručnou rekapitulaci. Večer, ve čtvrtek 15.9., si na svou FB stránku (1 200 přátel) umístil p. Zácha (ODS) předvolební prezentační příspěvek. OK, nic proti. Hned druhý den dopoledne p. Tichý tento politický článek sdílel do skupiny „Přerováci“ (14 600 sledujících). Zde je problém v tom, že přes politický podtext byl článek správcem schválen. Ale o tom jindy. Na článek reagoval záhy p. Kadaník, jehož sdělení vyznělo pochybovačně vůči ODS. A tak jste jako druhý diskutující a kandidát za ODS s číslem 3 nastoupil vy. Byl pátek 16.9. dopoledne, tedy pracovní den. Váš příspěvek byl o tom, že jste p. Kadaníkovi navrhl sázku o karton šumivého vína. Tedy vážně odborné téma a hodnotné informace z úřadu.

V další diskuzi se vás paní Růžičková zeptala na využívání pracovní doby. Reagoval jste naprosto mimo téma a vyčetl jí, že vám upírá právo kandidovat. Byl to z vaší strany samozřejmě záměr s cílem odvést pozornost. A v tomto momentě jsem se přidal do diskuze také.

Rekapitulaci ukončím a naváži na podstatu – využívání pracovní doby.

Na základě jmenovacího dekretu zastáváte významnou a odpovědnou pozici vedoucího Odboru správy majetku a komunálních služeb. Pobíráte odpovídající (nemalý) plat a nedivte se nám, daňovým poplatníkům, že neakceptujeme pracovní dobu, kterou trávíte na sociálních sítích. V pracovní době máte dělat věci, které vám stanovuje „Vnitřní předpis č. 8/2018“ ve znění souvisejících předpisů. V tomto dokumentu se můžeme v „Části II – Rozdělení pravomocí“, konkrétně v kapitole „6. Odbor správy majetku a komunálních služeb“ a dále v „Části IV – Některé pravomoci vedoucích zaměstnanců“ dočíst definici vaší pracovní náplně. Obecnou vnější komunikaci zde opravdu nenajdeme. Tu naopak podle stejného předpisu najdeme v „Části II – Rozdělení pravomocí“, v kapitole „2. Kancelář primátora“, konkrétně v podkapitole „2.2 Oddělení komunikace a vnějších vztahů“, kde se přímo v bodě f) mimo jiné píše, …odpovídá za poskytování informací pomocí elektronických médií…

Pane Dohnale, dle výše uvedeného není ve vaší pravomoci obecná komunikace s veřejností. Tuto pravomoc má oddělení komunikace. Vy máte v pracovní době komunikovat pouze v úředních záležitostech předepsaných vnitřním předpisem, formou hodnou vedoucího úředníka a za použití standardních komunikačních nástrojů. Ve vašem případě to je schválený a zabezpečený SW s dohledatelnou a ověřitelnou historií komunikace.

A k té vaší dovolené. Paní Růžičkové jste psal, že jste měl dovolenou. Podle mých informací jste byl v pátek 16.9. dopoledne v práci. Lhal jste nebo jak to tedy bylo? S pozdravem Růžička, Přerov – příspěvek zůstal bez odpovědi, přestože o sobě pan Dohnal tvrdí, že odpovídá, protože je slušně vychovaný.


Diskutovat k tomu můžete zde Facebook Přerovský hlas.

Diskutovat k tomu můžete zde Příspěvek Na Přerovské Drbně.

Přerovský hlas je i váš hlas: Fotografie, komentáře, videa posílejte na mail(Zavináč)prerovskyhlas.cz

Ohodnotit

Spolu Fiala Jurečka Pekarová

Těmto stranám to může hodit jen sebevrah.

Komunální volby Přerov 2022

Tak a máme  v Přerově po volbách.