in

Hořela skládka nebezpečného odpadu.

požár skládky nebezpečného odpadu v Hradčanech na Přerovsku.

V sobotu 3 června okolo 13:00 byla událost nahlášena na krajské operační středisko.

16 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů se potýkalo s tímto rozsáhlým požárem skládky nebezpečného odpadu v Hradčanech na Přerovsku. 

Hustý černý dým byl vidět  široko daleko. Lidé fotografie této události sdíleli i na facebookových přerovských skupinách.

https://www.facebook.com/groups/PrerovskaDrbna/posts/3153550914938159/

Postupně byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu a nasazen byl i vrtulník s bambivakem i velkoobjemové cisterny.  celkem těch cisteren bylo na místě 16.  Byl to velice náročný zásah a mnoho hodin pracovalo 80 profesionálních i dobrovolných hasičů.  Hasiči se po celou dobu pohybovali v dýchacích přístrojích a kvůli jejich vysoké spotřebě byl povolán protiplynový automobil, který na místo dopravil jejich další zásobu. 

Skládka hořela na ploše zhruba 80 x 30 m a někde výška skládky dosahovala až 10 metrů.

V průběhu hasebních prací byla aplikována pěna aby byl snížen vývin zplodin hoření a hustého kouře. 

Silný vítr směřoval kouř na okolní obce Domaželice, Čechy, Prusy, Beňov. 

Byla povolána i chemická laboratoř z Frenštátu pod Radhoštěm která na místě i v nejbližších obcích měřila koncentrace zplodin v ovzduší limity překročení nebyly. 

Jsou někde veřejně dostupné výsledky měření? Do vzduchu se nám valí černý hustý kouř ze skládky nebezpečného odpadu a limity nejsou překročeny, je snad někdo překvapen?

Po více než šesti hodinách intenzivních hasebních prací, které komplikoval vítr a těžce přístupný terén, byl požár lokalizován a dál se nešířil. 

V noci nebylo potřeba tolik hasičských jednotek a po celou noc tedy pracovalo na požářišti šest hasičských jednotek. Těžká technika rozhrabávala požářiště a odkrývala ohniska, hasiči je prolévali vodou. Následně bylo vše zasypáno nehořlavým materiálem a zeminou. Místo bylo předáno majiteli a byl nařízen dohled. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel.  

Zatímco většina médií psala, že požár hasilo 80 hasičů a že hořela skládka nebezpečného odpadu na Přerovsku. Nikdo se neptá, kdo je majitel skládky nebezpečného odpadu a kdo je zodpovědný za to, že nám do vzduchu vypouští jedy. Kdo a jakým způsobem bude potrestán. 

Hlasovat můžete zde jestli potrestat majitele ano nebo ne.

Ohodnotit

Návrh číslo 5 Rekonstrukce budovy v Přerově na náměstí TGM

Rekonstrukce budovy v Přerově na náměstí TGM

požár skládky nebezpečného odpadu v Hradčanech na Přerovsku - hlasujte

Jste proto, aby byl majitel skládky nebezpečného odpadu přísně potrestán?