in

SmutnéSmutné CožeCože To je prčaTo je prča JežišmarjaJežišmarja

Šikana a bossing, Sociální služby města Přerova.

Mgr. Jana Žouželková

Já anonym tímto prohlašuji, jsem již déle než 10let zaměstnancem Sociálních služeb města Přerova.

Svou práci mám ráda, vykonávám ji bez jakýchkoli porušení pracovní kázně či pracovních povinnost. Za ta léta bych mohla popsat spoustu jednání a chování ředitelky organizace Mgr. Žouželkové nicméně zmíním pouze některé situace, které se nejen mne hluboce dotkly. Nejvíce mě zasáhlo asi to kdy jedna z kolegyň po psychickém vypětí z porady, kterému ji vystavila paní ředitelka Mgr. Žouželková, zkolabovala. Druhé kolegyně ji musely křísit v kanceláři. Paní ředitelka přiběhla, jako kdyby se nic nestalo, kdy si evidentně nebyla ničeho vědomá a vyptávala se, co že se jí vlastně stalo. Chovala se tak a bohužel se takto chová běžně.

Bývalá zaměstnankyně, která pracovala na pozici vrchní sestry, kvůli jejímu chování nemohla spávat a brala prášky na uklidnění. Později se léčila na psychiatrii. Když se to paní ředitelka Mgr. Žouželková dozvěděla, celou situaci bagatelizovala a zesměšňovala. Nakonec zaměstnankyně pod jejím nátlakem musela dát výpověď. Tento způsob ,,Výpověď na vlastní žádost“ se bohužel stal v naší. organizaci standardem.

Takových zaměstnanců bylo více a vždy následovalo svolání zaměstnanců včetně vedení a ,,uvedení“ všeho, jak říkala paní ředitelka, „na pravou, míru“. Zjevně proto, aby si to někdo náhodou nevykládal jinak. Bylo zdůrazněno, že dotyčná zaměstnankyně odešla ze zdravotních důvodů a na vlastní žádost. Zkrátka a dobře pracovník/ce dala výpověď sama.

Často se k mé osobě dostávají přímé zážitky z porady vedení, kdy se Mgr. Žouželková nevhodně vyjadřuje ale i chová v průběhu porady ke kolegyním a kolegům. Je hrubá, uráží a většinou se vyjadřuje ve smyslu toho, že pro ni nejsme důležité. Často slýchám od kolegyň, jak se k nim chová nedůstojně a urážlivě.

O konkrétních situacích a případech kdy se ředitelka Mgr. Žouželková nevhodným způsobem chovala a chová k zaměstnankyním a zaměstnancům, bych mohla poskytnout daleko více příběhů.

Z mého pohledu je krajně nepřípustné aby se nejvyšší představitel organizace a zároveň jediný statutární orgán celé organizace – Sociálních služeb města Přerova, p. o., jejímž

zřizovatelem je statutární město Přerov lČ: 0O3 01 825, takto choval k zaměstnancům.

V Přerově dne 10.03.2024.

Zatím bohužel anonymní oznamovatel.

Sociální služby města Přerova, Mgr. Jana Žouželková, Mgr. Irena Vykoukalová, DiS.

Mgr. Jana Žouželková kontakt, Sociální služby města Přerova

Reaguji na problém v Domově seniorů na Kabelíkově ulici v Přerově z pohledu návštěvníka osoby blízké bydlící v tomto zařízení.

Záměrně nechci uvádět jméno blízké osoby, jelikož se obávám šikanózních praktik ze strany paní Vykoukalové potažmo její nadřízené ředitelky Žouželkové.

S paní Vykoukalovou jsem měla možnost mluvit osobně. Bylo to na začátku pobytu blízké osoby a chtěla jsem mluvit s vrchní sestrou ohledně zdravotního stavu, požadavku při ošetřování a stravování. Tato mě přijala v přítomnosti paní Vykoukalové jakoby se bála řešit něco samostatně. Po našem rozhovoru jsem dostala pocit řešit to jako stížnost u poskytovatele sociálních služeb. Od tohoto záměru jsem upustila, jelikož jsem nabyla pocitu z chování paní Vykoukalové a i z rozhovorů rodinných příslušníků klientů v prostorách kavárničky v DS, že by se toto obrátilo proti ubytované blízké osobě.

Moje další zkušenost s paní Vykoukalovou byla, když jsem chtěla řešit ztrátu a poničení podepsaných oděvů při praní. Po telefonickém ohlášení na recepci DS mě odmítla s tím, že má přestávku a že semnou nebude mluvit. O svých podřízených pečovatelkách se vyjadřuje a to cituji, že jsou to jen „umývačky posraných prdelí“.

Je to arogantní paní bez sociálního cítění a bez jakéhokoliv soucitu se starými a bezbrannými lidmi. Nechápu jak může zastávat jakoukoliv pozici v DS.

Co se týká situace se svrabem. Upozorňovala jsem v létě minimálně 2 týdny zdravotnický personál, že má osoba blízká, má na kůži červené projevy a že mám oprávněné obavy, že je to svrab. V tuto dobu byl všeobecně znám výskyt svrabu nejen v Přerově, ale i v ČR. Na mé každodenní upozorňování, že se situace zhoršuje bylo zodpovězeno, že jsou to potničky. Nakonec po této době s ním zajeli do nemocnice na kožní oddělení, kde byla potvrzena nákaza svrabem.

Na jaře roku 2023 spadl na WC. Bylo mi sděleno, že s ním pojedou na rentgen, toto se nestalo z důvodu malého počtu zaměstnanců přes víkend. Nakonec v následujícím týdnu, myslím, že úterý 7.3.2023 jsem s ním do nemocnice jela osobně osobně na pohotovost jako doprovod ve večerních hodinách. Poté v nemocnici zůstal (v tu dobu na pracovišti bývaly 2 pečovatelky na 20 převážně ležících klientů). Po tří týdenním klidu na lůžku se z něj stal ležící člověk. Bez jakékoliv rehabilitace a cvičení. Rehabilitace se nekonala z důvodu malého počtu rehabilitačních pracovníků (1). Tento rok před cca 2 měsíci jsme žádali o zajištění rehabilitace a nějakého cvičení. Bylo nám sděleno, že nemají tolik rehabilitačních zaměstnanců. Bylo řečeno, že jej budou vozit na rehabilitaci do nemocnice. Namítli jsme, že nechceme, aby 90-ti letého člověka vláčeli na rehabilitaci do nemocnice. Žádali jsme a bylo nám přislíbeno, že zajistí rehabilitačního pracovníka, kterého si bude klient platit. Doposud se nic neděje.

Jelikož navštěvuji tento DS pravidelně, mám možnost být i u večeře. Tato je nechutná, bývá přesolená, někdy bez chuti, někdy starý chleba, polévka slaná, suchá strava, vysušená strava. Prostě stravování nevhodné pro zdravého člověka, natož pro starého člověka. Kdybych věděla kde bydlí někdo z magistrátu nebo paní ředitelka, dovezla bych jim na ochutnání. Strava se vozí ráno a to na celý den a na následující den na snídani. Strava je vysušená, zatuchlá a pochybuji i o jeho hygienických standardech při celodenním skladování. Vyplňovala jsem dotazníky, psala jsem do schránky důvěry a ze strany vrchní sestry jsem se dozvěděla, že nikdo nemá ke stravování výhrady. Dotazník je sice anonymní, ale jde specifikovat o kterého klienta se jedná jde podle uvedení věku, pohlaví a jelikož to sbírá a nebo i za klienty vyplňuje pečovatelka za oddělení.

Bohužel cítím z tohoto DS čím dál větší napětí, nepohodu, nervozitu a obavy o tom co se děje a bude dál následovat, pokud stávající dvě dámy paní Vykoukalová a paní Žouželková zůstanou ve svých funkcích. Jak se to odrazí v péči o staré a nemohoucí klienty, odkázané na cizí pomoc? Nastane další šikana a hromadný odchod pečovatelů ? Kdo se o klienty DS postará?

Vážení občané, rodinní příslušníci, zaměstnanci, pokud máte podobné zkušenosti s vedením Sociálních služeb města Přerova, napište na e-mail prerov@spd.cz nebo volejte: Dan Chromec 724986338

Ohodnotit

Sigma Olomouc Prasata

Prasata z velení, vzdejte se vedení.

Prodej budovy na Palackého Ulici v Přerově.

Jak je možné že město neprodává městský majetek ve dražbách, ale prostě jen tak někomu dle vlastního výběru, že by zase slivovičky?