in

Petr Bohuš v Kroměříži středa 15. března.

Petr Bohuš

Ve středu 15.3. proběhne Beseda s Petrem Bohušem v Kroměříži na téma Manipulace. Jak ji rozpoznat a jak se jí bránit?

Věříme, že beseda může oslovit všechny kteří mají rádi kritické myšlení a rádi si udělají úsudek na základě informací z více zdrojů. 

Zváni jsou tedy všichni lidé s otevřeným srdcem a otevřenou myslí. 

PETR BOHUŠ – Počátkem 90. let po Sametové revoluci pomáhal zakládat novodobé zpravodajství a publicistiku v České televizi, pracoval jako šéfredaktor zpravodajství a publicistiky. Podílel na vzniku zpravodajských relací, publicistiky a dokumentů. Mimo jiné se podílel na vzniku etického kodexu novinářů.

Petr Bohuš vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, oba obory vyučoval a přednášel na středních a vysokých školách, realizoval stovky školení pro veřejnost.

V roce 2021 založil portál Modrý jelen, kde rozebírá pozadí toho, co se děje ve společnosti, například manipulace politiky a médií, mainstreamu, především České televize (rubrika Jelen na stopě), v rozhovorech představuje osobnosti, kteří pomáhají druhým lidem, například osobnosti z alternativních médií a opozice a obojí doplňuje svými postřehy a zamyšleními.

Věříme, že beseda okořeněná Vašimi zajímavými dotazy či postřehy bude stejně poutavá, jako vysílání Modrého jelena.

STŘEDA 15.3. od 17 hodin salonek hotelu Octárna v Kroměříži.

Ohodnotit

Labuť zpěvná Přerov

Viděli jste někde labuť s číslem na krku 7R42?

Zeptali jsme se na radnici v Přerově

Zeptali jsme se za vás primátora i opozice.