in

Zeptali jsme se za vás primátora i opozice.

Zeptali jsme se na radnici v Přerově

Dotaz byl poslán těmto zastupitelům: Petr Vrána, Tomáš Navrátil, Michal Zácha, Dan Chromec, Miloslav skládal a Lenka Jüngling.

Dobrý den vážený pane, rád bych se Vás zeptal:

Dálnice Říkovice – Přerov

Jakým způsobem budete přistupovat k řešení problému, kterým je znečišťování pozemních komunikací vozidly stavby úseku dálnice Přerov Říkovice.

Stavba bude probíhat zhruba tři roky, občané se obávají, že tento standard se zaneřáděnými cestami bude trvat tyto celé tři roky. 

Odvoz odpadu z chemičky

Jakým způsobem hodláte vyřešit znečišťování pozemní komunikace ( Tovačovská),  ke kterému dochází při odvozu toto odpadu. Skládka je na obrázku v příloze.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích jasně říká toto:

§ 23

Vjíždění na pozemní komunikaci

Odstavec (3)

Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.

mapa - Skládka odpadu z Prechezy, při jejímž odvozu je znečišťována cesta na ulici Tovačovská

Mapa – skládka odpadu z Prechezy, při jejímž odvozu je znečišťována cesta na ulici Tovačovská.

Děkuji za vaši odpověď a konstruktivní a vstřícný přístup k této problematice.

Petr Musil


Společná odpověď pana primátora Ing. Petra Vrány a Ing. Tomáša Navrátila. 

Vážený pane Musile,

odpovídám i za pana primátora, protože mám dopravu a dopravní stavby v kompetenci.

K prvnímu bodu výstavby dálnice:Úklid komunikací je plně v kompetenci stavby, tedy investora ŘSD a zhotovitele EUROVIA . Při pravidelných setkáních se správcem stavby je na úklid kladen vždy vysoký důraz. Osbně jsem v terénu velmi často a z průběžncýh kontrol mohu konstatovat, že jsou komunikace uklízeny průběžně. Nicméně si můžeme domluvit schůzku na místě samém a zkotrolovat situaci osobně.  

K druhému bodu: Komunikace  II/434 je ve správe silnic Olomouckého kraje, nicméně při výjezdu vozidel z areálu Precheza z obslužné komunikace na veřejnou komunikaci (ulice Tovačovská

musí být vozidla řádně očištěna, bohužel  nejde znečištění 100% zabránit. Z tohoto důvodu společnost Precheza dlouhodobě zajišťuje pravidelné čištění této komunikace – frekvence čištění je závislá na míře znečištění.

Osobně jsem velmi rád, že byla stavba posledního úsekdu dálnice D1 zahájena, to sebou nese i určité komplikace nejen v oblasti dopravy. Mohu Vám garantovat, že se snažíme věci řešit ku prospěchu občanů našeho města.

S pozdravem

Ing. Tomáš Navrátil, náměstek primátora pro oblast dopravy, strategie, rozvoje města a územního plánu.

Přiložené fotografie:

znečišťování pozemních komunikací vozidly stavby - uklizeno očištěno
znečišťování pozemních komunikací vozidly stavby - uklizeno očištěno 2


Odpověď Ing. Miloslava Skládala za SPD.

Dobrý den,

reaguji na váš email ohledně dotazu o znečišťování pozemních komunikací vozidly stavby, případně vozidly převážející odpad.

V podstatě jste odpověď již naznačil ve vašem textu, protože zákon jasně ukládá, že vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být očištěna tak, aby ji neznečistily.

Problém samozřejmě nastává u praktického dodržování tohoto pravidla. Jak už to bývá, v praxi se věci nedějí tak, jak ukládá zákon.

V takovém okamžiku musí zasáhnout samospráva obce, vedení města a městský úřad a musí nekompromisně vyžadovat po investorovi dodržování pravidel.

Obvykle stačí domluva, v extrémním případě může vedení města požádat o součinnost i Policii ČR, případně využít Městskou policii tak, aby vozidla znečišťující komunikaci pokutovala.

Je to tedy o vůli a o tom, zda vedení města, respektive úředníci, chtějí na dodržování pravidel dohlížet a nebo přivírají oči.

S pozdravem

Ing. Miloslav Skládal


Odpověď k této problematice od Michala Záchy a Lenky Jüngling zatím nepřišla.

V případě že byste se i vy občané a ostatní zastupitelé chtěli vyjádřit k této problematice, můžete použít tento email mail(Zavináč)prerovskyhlas.cz

Ohodnotit

Petr Bohuš

Petr Bohuš v Kroměříži středa 15. března.

Cukrářský kurz s Martinou Tovaryšovou

Cukrářský kurz s Martinou Tovaryšovou.