in

Kandidáti za Hnutí Prameny do Poslanecké Sněmovny za Olomoucký kraj.

volby2021

Kandidáti za Hnutí Prameny do Poslanecké Sněmovny za Olomoucký kraj.

1.Bc. Antonín Baudyš 48 let, astrolog, předseda Regionálního centra hnutí CESTA

2.Barbora Haškovcová 47 let, obchodník, místopředseda SNS

3.Hana Pavlová 63 let, starobní důchodce, zakladatelka spolku E-koruna z.s

4.Ivana Týrová 55 let, pečovatelka v sociálních službách, aktivní v občanské iniciativě Život s činnou kompetencí

5.Petr Holínka 43 let, železniční zaměstnanec, zdravotní poradce přírodní medicíny

6.Bc. Kateřina Bílková 48 let, zdravotně sociální pracovník

7.Ing. Martin Kůstka 55 let, OSVČ

8.Josef Čermák 39 let, výtvarník, předseda spolku PagoPago

9.Mgr. Petra Hamacková 52 let, OSVČ, aktivní v občanské iniciativě Život s činnou kompetencí

10.Marek Vopelka 35 let, OSVČ

11.Anna Štaiglová 58 let, sociální pracovnice

12.Bc. Lenka Blaho, DiS. 34 let, OSVČ

13.Iveta Mikšíková 52 let, pracovnice v lesnictví a gastronomii

14.Dana Nimmerrichterová 39 let, OSVČ

15.Petra Fedorovská 44 let, zástupce vedoucího prodejny

16.Jan Bečvář 44 let, majitel truhlářské firmy

17.Milan Špička 34 let, stavební technik

Ohodnotit

volby2021

Kandidáti za Otevřeme Česko normálnímu životu do Poslanecké Sněmovny za Olomoucký kraj.

volby2021

Kandidáti za Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) do Poslanecké Sněmovny za Olomoucký kraj.