in

Co nám to tady kopou na Sokolské v Přerově?

Co se to kope na Sokolské v Přerově

Lidé se oprávněně ptají co nám to zde zničehonic kopou na Sokolské ulici v Přerově.  kdo práce provádí, co to bude a jak dlouho to bude trvat?

Kdyby tam ovšem byla informační tabule, nikdo by se nemusel ptát.

Není to snad stavba?

A nemá být snad stavba označena informační  tabulí ?

Co je to informační tabule?

Je to tabule zřízená investorem, která musí vypadat podle popisu předepsaného zákonem a musí být zavěšena na viditelném místě u vchodu na staveniště. Je to jeden z nejzákladnějších prvků, který musí mít každé staveniště, než na něm začne jakákoli stavební nebo řemeslná práce. Na jednom místě se nachází všechny informace o zařízení a všech subjektech zapojených do stavby.

Kdo nastavuje informační tabuli?

Podle vyhlášky je za stavbu a zavěšení tabule zodpovědný investor. Zhotovitel proto neinstaluje tabuli podle vlastního uvážení, ale na příkaz investora. Investor se samozřejmě může dohodnout se zhotovitelem, že staveniště označí sám, v souladu s platnými předpisy.

Vstupní informace na stavbách

Povinné údaje je třeba vytisknout podle následujícího plánu:

• v levém horním rohu je barevné zobrazení objektu na 1/3 povrchu;

• název, účel a oblast, tj. délka, pokud se jedná o liniový objekt;

•  počet / čísla katastrálních / katastrálních parcel / parcel a označení katastrální obce, na které se zařízení staví;

• jméno / název investora (adresa, telefon, webové stránky);

• jméno odpovědného projektanta (adresa, telefon, webové stránky);

• název společnosti / právnické osoby / podnikatele, která vypracovala technickou dokumentaci (adresa, telefon, webové stránky);

• jméno dodavatele, jméno odpovědného dodavatele a jméno osoby vykonávající odborný dohled (adresa, telefon, webové stránky);

• číslo a datum rozhodnutí, kterým bylo vydáno stavební povolení, a název orgánu, který vydal stavební povolení, tj. číslo rozhodnutí o schválení provádění staveb (u zařízení, pro která není vydáno stavební povolení) a datum konečnosti rozhodnutí o stavebním povolení;

• datum zahájení a dokončení stavby objektu, tj. provedení prací.

V případě stavby náročného objektu musí být kromě těchto údajů uvedeno i jméno auditora, který provedl audit projektu pro získání stavebního povolení, a jméno, příjmení a adresu koordinátora pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Staveniště má obvykle uvedeno také telefonní čísla / kontakty na odpovědné osoby, kterým v případě potřeby mohou volat soukromé nebo úřední osoby.

Kdyby náhodou nějaký přerovský úředník nevěděl jak tato tabule má vypadat, může se podívat zde.

informační deska stavba

Dokonce i v Keni vědí, že stavba má být označena informační Tabulí.

Informační deska stavby

V Singapuru také vědí jak má být stavba označena.

Jenom v Přerově  to vypadá, že se neví co to je informační tabule na stavbě.

Přerovský hlas je váš hlas. Nebojte se ozvat. Fotografie a texty co se vám v Přerově líbí nebo nelíbí posílejte na: mail(Zavináč)prerovskyhlas.cz.

Ohodnotit

ovladač plošiny pro handicapované Přerov

Lidé si oprávněně stěžují a upozorňují, že ovladač plošiny pro handicapované zasahuje nevhodně do pěší části cyklostezky.

primátor volby 2022 Přerov

Strany ve vedení radnice Přerova 30 let Přerov ruinují.