in

SmutnéSmutné

Až pojedete na výlet a uvidíte koně v ohradě, nekrmte je !

Nekrmte koně v ohradách

Představte si, že pokaždé když budete dávat koni jídlo přes ohradu, ten samý krásný kůň večer trpí v křečích, nebo v horším případě může umřít.

Koně neumí zvracet, špatné stravy se tedy nejsou schopni zbavit.

Co můžete svým krmením koním způsobit?

  • silné bolesti břicha, křeče, nadýmání
  • zánět, ucpání, zauzlování či protržení střev
  • vnitřní krvácení
  • otravu krve
  • zánět kopyt (tzv. zchvácení) a problémy s chůzí
  • smrt

Ohrady jsou většinou označeny cedulkami nekrmit, zákaz krmení, nekrmte nás a podobně, ale lidé tyto zákazy nerespektují.

Kůň, nekrmte je.

Porušení takového zákazu může být považováno za týrání zvířete.

Týrání zvířete je přestupkem podle § 27, odst. 1, písm. (b) a (c) zákona č. 246 /1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, případně trestným činem podle § 228 a § 302 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a dále zakládá odpovědnost za vzniklou škodu podle § 2910 a § 2970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Co může hrozit lidem kteří nerespektují takové zákazy?

Může vám hrozit pokuta ve výši až jeden milion korun, náhrada škody v případě úhynu zvířete a náhrada nákladů spojených s hospitalizací a léčením zvířete, trest odnětí svobody za trestný čin  až šest let.

Rodiče s dětmi nosí koníkům hromady pečiva a jiných dobrot a ani si neuvědomují, co vše svou neznalostí mohou způsobit. 

Pokud budete chtít koním něco přinést, odneste to vždy do stájí ošetřovatelů, aby mohli koním jídlo dávkovat. Nelze totiž odhadnout, jestli kůň dostal za den jeden rohlík nebo padesát rohlíků.

Lidé kteří chodí krmit koně k ohradám se dají rozdělit do dvou skupin.

Lidé kteří chodí k ohradě s chlebem a ovocem a na ty, kteří tam sypou trávu z posekaných zahrad.

První skupina si myslí, že mají pouze malý pytlíček toho pečiva, tak proč by jim to nemohli dát? 

Bohužel takových malých pytlíčků může být za den klidně i 30 a více.

Respektujte prosím zákazy a nekrmte koně.

Jak by se líbilo vám, kdyby vám chodil někdo krmit psa přes plot?

Druhá skupina, takzvaní sypači, co si myslí, že udělají dobrý skutek, když nahážou posekanou trávu ze sekačky koním do ohrady, místo toho aby ji dali na kompost nebo se jí zbavili nějakým jiným normálním způsobem. 

Kvůli oběma těmto skupinám krmičů již zemřelo mnoho koní.

Pokud půjdete kolem takové ohrady čistě náhodou a myslíte si, že někde utrhnete nějakou větvičku koníkovi na přilepšenou, tak ono to žádné přilepšení být nemusí. 

Proto je potřeba ještě jednou si připomenout: koně v ohradách nekrmit, nekrmit, nekrmit.

Běžící koně

A teď se podívejme na to, které rostliny v České republice způsobují nejčastěji otravy koní.

Prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata) způsobuje: Kohoutí krok , Svalová atrofie.

Tis červený (Taxus baccata)  způsobuje: Arytmie, Bradykardie až zástava srdce.

Šedivka šedá (Berteroa incana) způsobuje: Horečka, Edémy končetin, Akutní laminitida.

Javor klen (Acer pseudoplatanus)  způsobuje: Akutní nezátěžová rhabdomyolýza (Atypická myopatie koní) 

Javor jasanolistý (Acer negundo) způsobuje: Akutní nezátěžová rhabdomyolýza (Atypická myopatie koní) 

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) způsobuje: Primární fotosenzibilizace.

Starček přímětník (Senecio jacobaea) způsobuje: Hepatoencefalopatie (Žďárská choroba koní) Sekundární fotosenzibilizace.

Starček Fuchsův (Senecio ovatus) způsobuje: Hepatoencefalopatie (Žďárská choroba koní) Sekundární fotosenzibilizace

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) způsobuje: Akutní gastroenteritida, Hyperamonemie.

(70g kůry Akátu způsobí vážné problémy u průměrného koně 500kg, u poníka se 100kg stačí pár gramů..a nepřežije.)

Smrt mnoha koní, které lidé krmí, nezpůsobil úmysl ublížit zvířeti, ale pouhá neznalost. 

Informujte prosím své známé, kamarády o tom, že KRMIT ZVÍŘATA ČÍMKOLIV BEZ SOUHLASU MAJITELE JE ZAKÁZÁNO, PROTOŽE MOHOU UMŘÍT! 

Ohodnotit

restaurace v Přerově

Taky váš kuchař neměl den?

film Mezi živly

Film Pixaru ‚Elemental‘ Mezi živly s ‚nebinární‘ postavou se propadá v prodejích.