in

Bude se kácet 142 stromů zastavte to!

Odbor stavebního úřadu Vedoucí odboru RNDr. Pavel Juliš a životního prostředí

Jestli si myslíte, že to je překlep, tak bohužel není.  A jak to tak vypadá, tak Odbor životního prostředí v Přerově není Odbor životního prostředí, ale odbor katastrof, zkázy a zmaru !

V diskuzích na přerovských skupinách můžete číst vyjádření městských úředníčků, že to ne my, to Povodí Moravy, nás se to vlastně vůbec netýká TO ONI.

Povodí Moravy zahájí další etapu budování protipovodňové ochrany Přerova, který byl v minulosti několikrát výrazně zasažen velkou vodou. Stavba protipovodňových zdí bude probíhat v úseku nad železničním mostem a v lokalitě „u tenisových kurtů“. Součástí stavby bude také zhotovení hradidlových komor na kanalizační síti a dodávka mobilního hrazení. Příprava celé akce byla úzce koordinována se zástupci města Přerova. Práce potrvají do dubna 2023 a vyjdou na 70,6 mil. Kč.

Harmonogram prací počítá s délkou trvání výstavby 14 měsíců. V březnu 2022 budou zahájeny výkopové práce v ulici U Bečvy (od lávky proti proudu), přeložky inženýrských sítí na nábřeží Dr. E. Beneše a provedeno bude také nutné kácení dřevin. „Ke kácení je navrženo celkem 142 ks dřevin z důvodu kolizí s realizovanými opatřeními. Návrh kácení byl zpracován na podkladě aktualizovaného dendrologického průzkumu a povolen Odborem životního prostředí magistrátu města Přerova. Součástí povolení je i nařízená náhradní výsadba. Ta počítá s výsadbou 115 ks platanu javorolistého a 260 ks keřů jako střemcha, kalina, svída či hloh,“ popisuje průběh prací investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Ing. Tomáš Bělaška.

Celá zpráva je na stránkách Povodí Moravy zde:

http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/povodi-moravy-pokracuje-v-ochrane-prerova-pred-povodnemi/

Vedoucí odboru RNDr. Pavel Juliš 2

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Vedoucí odboru RNDr. Pavel Juliš

Sídlo odboru: Bratrská 34, dvorní trakt, Přerov 750 11
Poštovní adresa: Bratrská 34, Přerov 750 11
Telefon: 581 268 232
Mobil: 602 788 236 
E-mail: pavel.julis@prerov.eu

Ohodnotit

rozhovor s doktorem R. Gocalem

Zajímavý rozhovor s internistou Radanem Gocalem

identifikace muže na obrázku

Onanista ve vlaku Nezamyslice – Přerov