in

Doktoři pojďte do Přerova náborový příspěvek až 600 000.

stomatolog

Na posledním březnovém jednání rady města Přerova byla odsouhlasena podpora studentům stomatologie, stomatologům, praktickým lékařům a pediatrům, kteří budou ve městě ordinovat.

Již vloni se město snažilo najít nově ordinujícího zubaře a nabízelo podporu ve výši 300 000 Kč, ale na výzvu nikdo nereagoval.  

Dotace, která bude poskytnuta jednomu z žadatelů, město navýšilo na 600 tisíc. Na dotaci dosáhne nejen zubař, který chce vybudovat novou ordinaci, ale i ten, který převezme ordinaci s pacienty od kolegy, který třeba odchází do do důchodu.

O částku ve stejné výši budou moci žádat rovněž praktičtí lékaři, kteří si zřizují nebo chtějí zřídit ordinaci na území města.

Také v tomto případě může dostat podporu jeden z nich, který bude vybrán podle bodových kritérií.

Město chce také nalákat lékaře pro děti a dorost, který může získat také 600 000 Kč Pokud bude nově ordinovat v Přerově.

Město by chtělo také podpořit studenty stomatologie 4 a 5 ročníku v rámci stipendijního programu. Mohou být podpořeni až dva studenti a každý může získat stipendium ve výši 300 000 Kč a to po dobu dvou posledních let studia. Tedy jeden student může celkem získat 600 000 Kč. Absolvent se ale musí ve smlouvě zavázat vykonávat povolání zubního lékaře na území Přerova v rozsahu dvojnásobku akademických let po která mu bylo poskytnuto stipendium.

Pokud to zastupitelné odsouhlasí na svém dubnovém zasedání, budou formuláře žádostí k dispozici na webových stránkách města Přerova od 16 dubna. Žádosti  pak budou přijímány od 16.  května do 20. září.

Ohodnotit

Nové logo Města Přerova

Přerov nepotřebuje nové logo! 

Restaurace v Přerově Vsadila na Originalitu, bude Nabízet Potkaní Speciality!